line
 

Informácie pre pacienta

Informácia - výmenný lístok pre vyšetrenie musí mať dátum - bez toho nie je možné zadanie do ZP!

Vyšetrujeme deti aj dospelých (mužov aj ženy)

Vyšetrenie prsníkov

  • vyšetrenie prsníkov (sonografické aj mamografické) sa robí 3. - 10. deň cez menzes (napr. ak pacientka dostane menzes 1.5. - vyšetrenie je od 3.5. do 13.5.)
  • ak pacientka menzes nemáva, vyšetrenie je bez obmedzenia
  • sonografia prsníkov je robená u ženy v každom veku a mamografia až na výnimky po dovŕšení 40. roku života

Vyšetrenie brušnej dutiny

  • vyšetrenie brušnej dutiny sa robí od 7. hod - 9. hod NALAČNO
    (to znamená dva dni pred vyšetrením ľahká nenafukujúca strava - nejesť strukoviny, jablká, nepiť sýtení vody)
    v deň vyšetrenia nič nejesť, nepiť, nefajčiť, nežuť žuvačku

Po vyšetrení pacient dostane spracovaný nález a podľa nálezu aj fotodokumentáciu.

bottom